در متن حکم  بهمن آزادی آمده است؛
جناب آقای مهرداد کدخداپور با سلام
با عنایت به تجارب و سوابق ارزشمند جنابعالی به موجب این حکم و از تاریخ این ابلاغ جنابعالی را با حفظ سمت قبلی به سمت سرپرست معاون توسعه مدیریت و منابع اداره کل امور عشایر استان منصوب می نمایم.
امید است انشالله در پرتو توجهات حضرت باری تعالی و پشتکار بی وقفه تان در انجام این مسئولیت نیز همانند امور محوله قبلی موفق و موید باشید.

بهمن آزادی
سرپرست اداره کل امور عشایر کهگیلویه و بویراحمد

لازم به ذکراست مهردادکدخداپور ازحامیان سیدمحمد موحد درانتخابات اخیربود