کد خبر: 6458

تاریخ انتشار: می 10, 2019

در پی انتصاب دکتر یزدانپناه جمعی از اساتید و کارشناسان ارشد دانشگاه علوم پزشکی طی ارسال مطلبی خواسته های خود را بیان کردند

پس از مدتها کشمکش، سرانجام سرپرست جدید دانشگاه علوم پزشکی یاسوج منصوب گردید. این تغییر فارغ از هر گونه قضاوت فردی، فرصتی را برای ایجاد یک تحول و تحرک تازه در اقدامات و جهت گیری های آن ایجاد نموده است.

 

ندای اُمّت/پس از مدتها کشمکش، سرانجام سرپرست جدید دانشگاه علوم پزشکی یاسوج منصوب گردید. این تغییر فارغ از هر گونه قضاوت فردی، فرصتی را برای ایجاد یک تحول و تحرک تازه در اقدامات و جهت گیری های آن ایجاد نموده است.

دانشگاه علوم پزشکی یک سازمان تخصصی با دو ماموریت اساسی و حساس است. این سازمان هم متولی سلامت مردم است و هم متولی تربیت نسل آینده درمانگران و مراقبان سلامت. در هر دو جنبه، ناتوانی در اجرای مناسب ماموریت تنها به معنای عدم موفقیت یک فرد و یا یک تیم مدیریتی و یا هدر رفت سرمایه ها نیست، بلکه بالاتر از آن می تواند خسارات جبران ناپذیری را به همراه داشته باشد چرا که با جان مردم سرو کار دارد. بر همین اساس انتظار می رود این نهاد تخصصی، به معنای واقعی کلمه “درست” عمل کند تا مردم هم خدمات با کیفیتی دریافت کنند هم به آینده خدمات سلامت خود امیدوار باشند. بنا بر موارد پیشگفت، این نوشتار بر آن است تا بنا بر تجارب پیشین، توصیه هایی مشفقانه جهت بهبود عملکرد آتی دانشگاه ارائه نماید:

• حرفه ای گرایی در انتخاب افراد و اولویتهای اجرایی: اجرای درست هر عملیاتی در وهله اول نیاز به افراد کاردان در حوزه اجرایی و روش های منطقی برای انجام دارد. حرفه ای گرایی در این زمینه به معنای رعایت تناسب حداکثری میان نقش و ایفاکننده نقش است. این تناسب در حوزه نقش های کلیدی اهمیت دو چندانی دارد. عدم توجه به این قاعده در انتخاب افراد و روش های انجام کار قطعا خسارت بار خواهد بود. حرفه ای گرایی، در کنار عدالت محوری و شایسته سالاری از شاخصه های بارز یک مدیریت خوب در حوزه سلامت می باشد. تخصیص منابع مالی و غیر مالی دانشگاه به اولویت های پربازده از جمله تلاش برای حفظ و ارتقاء سلامت جامعه یکی از مبانی حرفه ای گرایی است.

• اجرای سیاست درهای باز برای بهره برداری از همه ظرفیتهای علمی و تجربی درون دانشگاه: یکی از نقاط قوت دانشگاه علوم پزشکی، به عنوان یک دستگاه اجرایی، بهره مندی از نخبگان علمی و اجرایی متعدد است. این ظرفیت در بستری از مدیریت مشارکت جو می تواند حلال بسیاری از مشکلات حال و آینده این سیستم باشد. انتظار می رود مدیریت جدید، ساختار های مناسبی را برای مشارکت و همفکری کارکنان و عضای هیئت علمی در تصمیم سازی و اقدامات اجرایی مستقر ساخته و به آنها وفادار بماند.

• تفاهم و تعامل سازنده با مراجع ذی نفوذ سیاسی و اجرایی در سطح استان و کشور: متاسفانه به دلیل چالش های داخلی و بین المللی کشور، مدیریت جدید دانشگاه با دشواری های بسیاری برای تامین منابع و اعتبارات لازم برای اداره بهینه امور روبرو خواهد بود. عبور از این شرایط بحرانی نیاز به هوشمندی سیاسی بالایی داشته و توقع می رود که مدیریت دانشگاه بتواند در سایه تفاهم فعال و ارتباط مداوم با مراجع تاثیر گذاری همچون نمایندگان محترم و سایر مقامات سیاسی و اداری، ضمن حفظ جایگاه و شان دانشگاه، با حمایت طلبی مناسب زمینه را برای خدمت رسانی مطلوب به جامعه فراهم سازد.

• تمرکز بر شاخص های عملکردی در حوزه های مختلف: استقرار و استمرار فرایند صحیح ارزیابی عملکرد در دانشگاه علوم پزشکی، علاوه بر فراهم آوردن امکان بازخورد، بهبود کارایی، بهره وری و افزایش انگیزه، رقابت سازنده را بدنبال خواهد داشت. میزان انطباق شاخص های عملکردی دانشگاه با برنامه ها، سیاست ها، قوانین، بخش نامه ها، استانداردها و سایر اسناد بالادستی در حوزه های مختلف دانشگاه سبب بالا نگه داشتن پرچم دانشگاه در مقایسه با سایر دانشگاه ها خواهد گردید. این مهم نیازمند سپردن امورات بدست افراد واقف و درگیرسازی واحدهای مختلف عملیاتی می باشد.

• یکپارچگی در سیاستگذاری و اقدامات آموزشی، پژوهشی و خدماتی بر مبنای نیازهای سلامت مردم: فلسفه وجودی دانشگاه ارائه خدمت متناسب با نیاز به مردم است. بر این اساس همه بخش ها و حوزه های تخصصی دانشگاه از جمله آموزش، پژوهش، دانشجویی و . . باید با هدف بهبود کیفیت خدمات و بر محور نیازهای سلامت مردم چیدمان یافته و عمل کنند. این موضوع اگرچه به سیاستهای حمایتی در سطح وزارتخانه نیاز دارد اما در سطوح اجرایی نیز انتظار می رود مدیریت دانشگاه به سمت یکپارچه نمودن فعالیتها حرکت و بر این مهم تاکید نماید.

• توسعه کار تیمی در سطوح مختلف اجرایی: یکی از آفات نظام اداری کشور، تصمیم گیری های فردی مدیران است. تمرکز گرایی، ترس از دست دادن کنترل بر کارها و گاهی اوقات خصوصیات شخصیتی مدیران از دلایل عدم گرایش مدیران به کار تیمی است. این مدیران به همین دلایل اغلب ناگزیر از انتخاب افراد ضعیف در حلقه مدیریتی خود هستند و نتیجه آن نیز ناکامی سازمان است. این در حالی است که تفویض اختیار متناسب با توانمندی اعضای تیم می تواند باعث پیشبرد بهتر امور شود.

• ارزیابی مداوم، توسعه و جانشین پروری در رده های مدیریتی: نقش مدیران در همه رده ها در موفقیت یک سیستم سلامت، غیر قابل انکار است. مدیریت به عنوان یک منبع نیاز به خلق و توسعه دارد. پیشنهاد می شود مدیریت جدید با ایجاد و تاکید بر فرایند ارزیابی و توسعه مدیران فضایی ایجاد نماید که شایسته سالاری در انتخاب مدیران به صورت عملی و مصداقی شکل بگیرد. از طرفی با جانشین پروری و ایجاد بانک اطلاعاتی مدیران آینده، می توان به غنای این منبع مهم در سطح دانشگاه افزود.

به امید سربلندی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج در خدمت رسانی به مردم محروم استان
جمعی از اساتید و کارشناسان ارشد دانشگاه

ارسال دیدگاه