کد خبر: 10934

تاریخ انتشار: ژوئن 17, 2020

پاسخی به یادداشت رانت رسانه‌ای؛ آسیب نوپای توسعه در کهگیلویه/فرار به جلو ، تنها راهکار فرمانداری کهگیلویه/ماله کشی بر نقاط ضعف یک فرماندار ضعیف

پاسخ گویی و انتقاد پذیر بودن از موئلفه ها و بارم های تعیین درستی مسیر انتخاب شده توسط هر تیم مدیرتی است و از نشانه های داشتن عملکرد قابل دفاع و قابل قبول آن تیم می باشد و در نقطه ی مقابل ، عدم پاسخگویی و واکنش های منفی نسبت به انتقاد و منتقد از نشانه های بارز ، نداشتن رزومه و عملکرد است که معمولا خود را در قالب فرار به جلو و گرفتن ژست های طلبکارانه توسط تیم مدیریتی ضعیف و بدون عملکرد نشان می دهد و با حمله به رسانه های منتقد و مظلوم نمایی تلاش می کنند که خود را از فشار مطالبه ی به حق مردم و افکار عمومی برهانند.

 

 

 

 

ندای امت/ پاسخی به یادداشت رانت رسانه‌ای؛ آسیب نوپای توسعه در کهگیلویه/فرار به جلو ، تنها راهکار فرمانداری کهگیلویه

پاسخ گویی و انتقاد پذیر بودن از موئلفه ها و بارم های تعیین درستی مسیر انتخاب شده توسط هر تیم مدیرتی است و از نشانه های داشتن عملکرد قابل دفاع و قابل قبول آن تیم می باشد و در نقطه ی مقابل ، عدم پاسخگویی و واکنش های منفی نسبت به انتقاد و منتقد از نشانه های بارز ، نداشتن رزومه و عملکرد است که معمولا خود را در قالب فرار به جلو و گرفتن ژست های طلبکارانه توسط تیم مدیریتی ضعیف و بدون عملکرد نشان می دهد و با حمله به رسانه های منتقد و مظلوم نمایی تلاش می کنند که خود را از فشار مطالبه ی به حق مردم و افکار عمومی برهانند.

اخیرا یاداشتی در یکی از رسانه ها با عنوان (( رانت رسانه‌ای؛ آسیب نوپای توسعه در کهگیلویه)) به قلم مسئول روابط عمومی فرمانداری کهگیلویه منتشر شد که رسانه ها را متهم به رانت خواری و سیاسی کاری در مواجه با عملکرد فرماندار و مجموعه فرمانداری کرد.

وی در این یاددداشت رسانه ها را مورد تاخت و تاز قرار داد که در مورد مسئله ی مهم سریالهای خودکشی در دیشموک عملکرد فرمانداری را نادیده گرفته اند و با مسئله به صورت سیاسی برخورد کردند، اما هیچ اشاره ای به اقدامات فرماندار که مدعی نادیده انگاشتن آن توسط رسانه هاست نمی کند (زیرا عملا عملکردی وجود ندارد و حق با رسانه هاست) و در این مسئله ی بغرنج اجتماعی فرماندار کهگیلویه به گرفتن چند عکس پر هیاهو اکتفا می کند.

یا در بندی دیگر از مطلب خود ، رسانه ها را عامل اختلاف در بین شورای اداری شهرستان می داند.

این در حالی ست که اعلام چنین موضوعی از شخصی با چنین جایگاهی قطعا نشانی از عدم آگاهی این مدیر روابط عمومی از حداقل اطلاعات مربوط به حوزه ی کاری خود است و بیان اختلاف در بین شورای اداری از زبان مسئولی دراین رده مدیریتی بیشتر به یک گاف می ماند تا یک بیان ساده ، والبته بدون در نظر گرفتن ای موضوع سوال اصلی اینجاست که چرا فرماندار به عنوان رئیس شورای اداری شهرستان نقش خود را در تحکیم بخشی روابط و متحد کردن شورای اداری شهرستان انجام نمی دهد و به قول معروف توپ را در زمین رسانه ها می اندازد .

و یا اساسا عدم شرکت فرماندار در جلسه های تودیع و معارفه های جدید شهرستان چه پیامی دارد و چه اثری می تواند در عملکرد شورای اداری داشته باشد؟ در اقدامی غیر حرفه ای و سطحی انگارانه ، بهانه عدم شرکت فرماندار را آتش سوزی خائیز می داند ، در صورتیکه در هناگام برگزاری آخرین آیین تودیع و معارفه فرماندار در دفتر کار خود حاضر بود و اینکه حضور ایشان در میدان عملیات اطفاء حریق خیلی محدود و بیشتر برای نمایش بود .

مدیر روابط عمومی از اهمیت تعامل بین رسانه ها و مسئولین قلم فرسایی می کند ولی هیچ اشاره ای به عملکرد روابط عمومی فرمانداری حداقل در دوره ی مدیریتی خود نمی کند چرا که بهرحال روابط عمومی یک رسانه ست و اتفاقا ماهیت روابط عمومی رسانه بودن و ارتباط گیری با جامعه ی رسانه ای و نخبه گان ومردم است.

و اینکه چرا بدون پاسخ منطقی به انتقادات و منتقدان فقط با هیاهوی رسانه ای راه فرار به جلو رو در پیش می گیرند.

چرا سطح روابط عمومی فرمانداری یک شهرستان بزرگ را تا حد مجیز گویی و ماله کشی بر نقاط ضعف یک فرماندار ضعیف پایین می آورد، آیا اساسا کسی که برای مطاع سیاسی و حفظ جایگاه خود به مجیز گویی روی آورده و چشم را بر حقیقت بسته ، امکان و حق حمله به رسانه ها را دارد؟

نگارنده از ایشان تقاضا دارد که این ضرب المثل شیرین فارسی را مدنظر قرار دهد که ( ابتدا یه سوزن به خودت بزن بعد یه جوالدوز به مردم)
من الله توفیق

ارسال دیدگاه