کد خبر: 9018

تاریخ انتشار: فوریه 22, 2020

پیش بینی ندای امت محقق شد / سنگین ترین شکست تاریخ سیاسی کهگیلویه رقم خورد/ دستمال فیروزه ای ها خیابانهای چهارشهرستان کهگیلویه را تسخیر کردند/کسانی که میخواستند موحد نباشد خودشان مهره سوخته شدند/عدل هاشمی پور باخت اما، سنگین تر از آنچه فکر میکرد

طی پیش بینی ندای امت سنگین ترین شکست تاریخ سیاسی کهگیلویه رقم خورد و دستمال فیروزه ای ها خیابانهای چهار شهرستان کهگیلویه بزرگ را تسخیر کردند قبل از انتخابات کسانی که میخواستند موحد نباشد با شکست سنگینی که نصیبان شد خودشان مهره سوخته شدند

 

 

 

به گزارش پایگاه خبری ندای امت ، طی پیش بینی ندای امت سنگین ترین شکست تاریخ سیاسی کهگیلویه رقم خورد و دستمال فیروزه ای ها خیابانهای چهار شهرستان کهگیلویه بزرگ را تسخیر کردند قبل از انتخابات کسانی که میخواستند موحد نباشد با شکست سنگینی که نصیبان شد خودشان مهره سوخته شدند.

 

سید محمد موحد  با اختلاف ارای بین سی و پنج هزار تا چهل هزار رای چنان شکستی عدل هاشمی پور را داد که در تاریخ سیاسی کهگیلویه ماندگار میشود و این پایگاه خبری در دوماه گذشته چند تیتر با همین عنوان منتشر کرد و در امشب این وعده محقی شد.

 

 

ارسال دیدگاه