آرشیو دسته: درباره ما

روز خبرنگار تقدیر از زحمات کسانی است که با مسئولیت و آزادی و تحمل سختی‌های فراوان به نگاشتن حقایقی می‌پردازند که رشد و توسعه جامعه را ثمر می‌بخشد و همواره به مثابه دیده‌بانان امین جامعه در عرصه‌های مختلف پرچم آزادی، آگاهی و امید را افراشته‌اند.

سرتیپ خادمی مسول ستاد بحران شهرستان کهگیلویه در گفتگو با خبرنگار این پایگاه خبری از غرق شدن یک دانش آموز کلاس چهارم ابتدایی در رودخانه مارون کهگیلویه خبر داد.

    پایگاه خبری ندای امت؛   مدیر توزیع برق شهرستان چرام ازتحت ولتاژ قرار گرفتن ایستگاه اصلی برق چرام وهمچنین خط دومداره برق سرفاریاب خبرداد.   سیدمحمدبرزین زاده گفت:این‌ایستگاه به منظورتقویت ولتاژ برق شهرستان و تامین برق متقاضیان صنعتی به لحاظ نیازشدیدمنطقه وافزایش مصرف درفصل تابستان احداث گردید.   وی افزود:ترانس فاز اول آن […]