فرهنگ و هنر

  • دبیر جشنواره تئاتر استانی سال ٩٨ مشخص شد

    رضا دهبانی پور امروز در نخستین نشست شورای سیاست گذاری تئاتر استان با ابراز خرسندی از تلاش و همت مضاعف حوزه تئاتر، برنامه ریزی مطابق قوانین، بخشنامه ها و شیوه نامه های ارسالی مرکز هنرهای…

12